Banetransport

Banetransport

Vi har gjennom mange år i bransjen opparbeidet oss en spesialkompetanse på kombinasjonen bil og banetransport. Vårt geografiske nedslagsfelt på bane er hele Norge, hvilket betyr at vi kan løse transportoppdrag uavhengig geografi fra A til Å.

Sidelaster/chassis for sjøcontainere

ADR - farlig gods

Vekselbeholdere