Vei

Vei

Gjennom mange års erfaring på vei har vi opparbeidet oss en sterk kompetanse på alt fra langtransport, til mer spesialoppdrag/ADR. Vårt geografiske nedslagsfelt på vei er primært Midt-Norge, men ved spesielle behov har vi mulighet til å organisere transport i både inn- og utland.

Langtransport

Spesialgods

ADR - farlig gods

Sidelaster/chassis for sjøcontainere